Saratov

MudrakD.А.Saratov State Medical University, Bolshaya Kazachia st., 112 Saratov, 410012polukonovanv@yandex.ru

TyapkinaD.А.Saratov State Medical University, Bolshaya Kazachia st., 112 Saratov, 410012 anna-sheremetyewa@yandex.ru

VoroninМ.Yu.Saratov State University, 410012, Saratov, Astrakhanskaya, 83 anikinvasiliiv@mail.ru

Shessler N. VSaratov State University, 410012, Saratov, Astrakhanskaya, 83 hanin-hariton@yandex.ru

MasanovaD.А.Saratov State University, 410012, Saratov, Astrakhanskaya, 83 nasch-1@yandex.ru

NemolyaevaЕ.К.Saratov State Medical University, Bolshaya Kazachia st., 112 Saratov, 410012 anna-sheremetyewa@yandex.ru

LunejvaМ.А.Saratov State University, 83 Astrakhanskaya Street, Saratov, 410012v.v.korobko@mail.ru, pchelinzevanv555@mail.ru

Batalin S.D.Saratov State University, 83 Astrakhanskaya Street, Saratov, 410012v.v.korobko@mail.ru, pchelinzevanv555@mail.ru

Bucharskaya А.В.Saratov State Medical University, Bolshaya Kazachia st., 112 Saratov, 410012polukonovanv@yandex.ru

GeleveraN.I.Saratov State Medical University, Bolshaya Kazachia st., 112 Saratov, 410012polukonovanv@yandex.ru

Pages