Курган-Тюбе

Давлатова Д. Университет имени Носира Хусрава, Республика Таджикистан, Курган-Тюбеrossorgo@yandex.ru

Баяков Д.А.Университет имени Носира Хусрава, Республика Таджикистан, Курган-Тюбеrossorgo@mail.ru

Ёров Д.Д.Университет имени Носира Хусрава, Республика Таджикистан, Курган-Тюбеrossorgo@mail.ru

Бердыев ДжумаБердыевичУниверситет имени Носира Хусрава, Республика Таджикистан, Курган-Тюбеrossorgo@mail.ru